Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus VP1-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-01-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 129 538,35 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 129 538,35 €
ES lėšų 960 107,59 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 1 129 538,35 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 129 538,35 €
ES lėšų 960 107,59 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 071 893,69 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 911 109,63 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 071 893,68 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 911 109,63 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002
Studijų kokybės vertinimo centras
770 312,21 € 770 312,21 €
654 765,37 €
766 195,82 €
651 266,43 €
Baigtas įgyvendinti
Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)
VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-001
Studijų kokybės vertinimo centras
359 226,14 € 359 226,14 €
305 342,22 €
305 697,87 €
259 843,2 €
Baigtas įgyvendinti
Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.