Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 26 083 543,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 670 470,57 €
ES lėšų 22 197 107,56 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 26 083 543,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 670 470,57 €
ES lėšų 22 197 107,56 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 24 963 859,13 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 21 586 285,48 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 24 964 029,8 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 590 483,77 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010
Nacionalinė švietimo agentūra
2 401 882,54 € 2 401 882,54 €
2 067 696,18 €
2 399 819,97 €
2 065 920,6 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009
Nacionalinė švietimo agentūra
4 890 026,85 € 4 788 986,34 €
4 156 522,82 €
4 772 337 €
4 142 072,3 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008
Nacionalinė švietimo agentūra
3 417 119,7 € 3 417 119,7 €
2 904 551,75 €
3 409 983,41 €
2 898 485,91 €
Baigtas įgyvendinti
"Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis", santraupa (toliau - UTNSM)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-03-001
Nacionalinė švietimo agentūra
552 645,24 € 541 592,33 €
469 748,45 €
474 848,54 €
411 858,43 €
Baigtas įgyvendinti
Portalo „E. mokykla“ plėtra
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003
Nacionalinė švietimo agentūra
2 064 353,57 € 2 002 422,98 €
1 754 700,52 €
1 926 884,56 €
1 688 507,06 €
Baigtas įgyvendinti
Pradinio ugdymo tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-007
Švietimo informacinių technologijų centras
1 055 510,37 € 1 033 795,59 €
897 183,81 €
1 028 768,06 €
892 820,65 €
Baigtas įgyvendinti
Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006
Ugdymo plėtotės centras
1 806 986,89 € 1 770 654,14 €
1 535 938,86 €
1 699 837,96 €
1 474 509,95 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra
VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001
Nacionalinė švietimo agentūra
6 025 986,02 € 5 844 985,09 €
5 122 088,09 €
5 639 342,62 €
4 941 879,11 €
Baigtas įgyvendinti
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004
Ugdymo plėtotės centras
2 858 629,87 € 2 858 629,87 €
2 429 835,39 €
2 633 062,59 €
2 238 103,17 €
Baigtas įgyvendinti
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (toliau – Modelio išbandymas ir diegimas)
VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
1 010 401,99 € 1 010 401,99 €
858 841,69 €
978 974,42 €
832 128,3 €
Baigtas įgyvendinti
Besimokančių mokyklų tinklai (sutrumpintai BMT)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.