Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Finansuojami projektai 51 Bendra projektų vertė 32 626 622,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 51 Bendra projektų vertė 32 626 622,47 €
Skirtas finansavimas Iš viso 30 340 903,45 €
ES lėšų 26 832 540,09 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 29 728 434 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 26 287 932,82 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 29 727 895,82 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 26 289 561,4 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
868 459,66 € 868 459,66 €
738 277,56 €
868 445,39 €
738 265,43 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-017
Vilniaus universitetas
217 215,01 € 130 329,01 €
130 329,01 €
130 226,58 €
130 226,58 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo švietimo programos, skirtos vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) kvalifikacijos tobulinimui farmacijos srityje, parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus universitete
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016
Vilniaus kolegija
163 965,53 € 125 728,45 €
125 728,45 €
124 991,37 €
124 991,37 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015
Mykolo Romerio universitetas
390 102,63 € 288 964,91 €
288 964,91 €
281 970,61 €
281 970,61 €
Baigtas įgyvendinti
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PAVALDŽIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ TYRĖJŲ PERKVALIFIKAVIMO MODULIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS BEI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007
Vytauto Didžiojo universitetas
430 329,13 € 258 197,47 €
258 197,47 €
251 004,27 €
251 004,27 €
Baigtas įgyvendinti
Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-013
Vilniaus universitetas
170 875,81 € 119 613,07 €
119 613,07 €
112 778,01 €
112 778,01 €
Baigtas įgyvendinti
„Turizmo sektoriaus vadovų, vadybininkų ir aptarnaujančio personalo žinių ir įgūdžių mokymo programa"
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-014
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
456 373,1 € 289 596,46 €
289 596,46 €
264 953,98 €
264 953,98 €
Baigtas įgyvendinti
Kas svarbiau: sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008
Šiaulių universitetas
405 127,9 € 243 076,74 €
243 076,74 €
242 876,93 €
242 876,93 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-005
Klaipėdos valstybinė kolegija
349 536,03 € 279 628,71 €
279 628,71 €
265 599,89 €
265 599,89 €
Baigtas įgyvendinti
Kvalifikacijos tobulinimo programos "Svetingumo akademija" sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-010
Panevėžio kolegija
362 196,77 € 217 269,47 €
217 269,47 €
194 721,16 €
194 721,16 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.