Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas VP1-2.2-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Finansuojami projektai 53 Bendra projektų vertė 12 699 084,36 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 227 628,19 €
ES lėšų 10 786 283,53 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 53 Bendra projektų vertė 12 699 084,36 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 227 628,19 €
ES lėšų 10 786 283,53 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 11 829 323,87 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 10 432 800,27 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 11 818 903,25 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 10 424 488,57 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-008
Šiaulių universitetas
203 244,03 € 197 146,66 €
172 757,43 €
160 626,61 €
140 755,29 €
Baigtas įgyvendinti
Užsienio kalba - langas į pasaulį
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-019
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
165 805,43 € 160 831,21 €
140 934,62 €
160 768,74 €
140 879,89 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-014
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
75 424,29 € 73 107,33 €
64 110,65 €
72 984,75 €
64 003,16 €
Baigtas įgyvendinti
Kūrybiškas kelias į verslumą
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-026
Panevėžio pedagogų švietimo centras
260 490,04 € 252 370,25 €
221 416,53 €
233 462,55 €
204 827,88 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-030
Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija"
279 690,4 € 271 274,91 €
237 736,84 €
267 625,48 €
234 538,59 €
Baigtas įgyvendinti
Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinio atnaujinimas ir praplėtimas, sukuriant ir pritaikant naujus mokymo metodus
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-087
Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas
269 160,48 € 252 314,38 €
228 786,41 €
245 047,35 €
222 197,02 €
Baigtas įgyvendinti
"Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose"
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-004
Kauno kolegija
135 108,03 € 130 508,86 €
114 841,82 €
106 180,39 €
93 433,89 €
Baigtas įgyvendinti
Kėdainių miesto ir rajono pradinių klasių pedagogų užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų kompetencijos tobulinimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007
Lietuvių kalbos institutas
112 627,2 € 109 248,38 €
95 733,12 €
96 226,94 €
84 322,6 €
Baigtas įgyvendinti
Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-016
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
568 041,3 € 550 664,1 €
482 835,1 €
550 617,46 €
482 794,21 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021
Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS
153 538,87 € 148 932,46 €
130 508,04 €
137 348,51 €
120 357,16 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo akademija
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.