Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje VP1-2.2-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 9 710 128,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 710 128,03 €
ES lėšų 8 253 608,82 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 9 710 128,03 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 710 128,03 €
ES lėšų 8 253 608,82 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 549 006,31 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 116 655,44 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 549 006,31 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 116 655,26 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-03-001
Nacionalinė švietimo agentūra
925 265,38 € 925 265,38 €
786 475,57 €
923 237,98 €
784 752,28 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002
Nacionalinė švietimo agentūra
2 939 037,35 € 2 939 037,35 €
2 498 181,75 €
2 929 338,25 €
2 489 937,54 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003
Nacionalinė švietimo agentūra
1 284 866,08 € 1 284 866,08 €
1 092 136,17 €
1 280 980,46 €
1 088 833,39 €
Baigtas įgyvendinti
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001
Ugdymo plėtotės centras
1 954 882,99 € 1 954 882,99 €
1 661 650,54 €
1 861 242,2 €
1 582 055,89 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
VP1-2.2-ŠMM-06-V-01-001
Ugdymo plėtotės centras
2 606 076,23 € 2 606 076,23 €
2 215 164,79 €
2 554 207,42 €
2 171 076,34 €
Baigtas įgyvendinti
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Balandžio 16 d.