Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Finansuojami projektai 8 Bendra projektų vertė 13 971 112,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 112,01 €
ES lėšų 11 875 445,21 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 8 Bendra projektų vertė 13 971 112,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 112,01 €
ES lėšų 11 875 445,21 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 13 586 358,98 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 11 548 405,13 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 13 586 358,99 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 11 548 404,94 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005
Vilniaus universitetas
1 544 297,77 € 1 544 297,77 €
1 312 653,11 €
1 541 500,63 €
1 310 275,56 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006
Vytauto Didžiojo universitetas
849 305,2 € 849 305,2 €
721 909,42 €
808 066,56 €
686 856,55 €
Baigtas įgyvendinti
Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007
Vytauto Didžiojo universitetas
1 095 082,25 € 1 095 082,25 €
930 819,91 €
1 094 833,07 €
930 608,11 €
Baigtas įgyvendinti
LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ AKADEMINIO MOBILUMO SKATINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004
Studijų kokybės vertinimo centras
670 198,1 € 670 198,1 €
569 668,39 €
645 892,99 €
549 009,07 €
Baigtas įgyvendinti
Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS)
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Kauno technologijos universitetas
579 240,04 € 579 240,04 €
492 354,03 €
473 492,26 €
402 468,43 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas.
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-002
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, tarptautinės organizacijos biuras, veikiantis Lietuvoje
854 136,93 € 854 136,93 €
726 016,39 €
743 759,33 €
632 195,41 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001
Švietimo mainų paramos fondas
6 930 751,92 € 6 930 751,92 €
5 891 139,13 €
6 859 709,67 €
5 830 753,21 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001
Vilniaus universitetas
1 448 099,8 € 1 448 099,8 €
1 230 884,83 €
1 419 104,47 €
1 206 238,79 €
Baigtas įgyvendinti
Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.