Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-01-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 16 317 622,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 317 622,22 €
ES lėšų 13 869 978,87 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 16 317 622,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 317 622,22 €
ES lėšų 13 869 978,87 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 16 309 572,21 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 13 863 136,35 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 16 309 572,21 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 13 863 136,26 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
12 481 912,94 € 12 481 912,94 €
10 609 626,01 €
12 473 862,93 €
10 602 783,49 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001
Vilniaus universitetas
3 835 709,28 € 3 835 709,28 €
3 260 352,86 €
3 835 709,28 €
3 260 352,86 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 25 d.