Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 992 064,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 1 992 064,99 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 992 064,99 €
ES lėšų 1 693 255,24 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 884 306,12 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 601 660,23 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 884 306,12 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 601 660,2 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-02-001
Nacionalinė švietimo agentūra
1 471 819,1 € 1 471 819,1 €
1 251 046,24 €
1 454 672,58 €
1 236 471,71 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvusis ugdymas
VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
520 245,89 € 520 245,89 €
442 209 €
429 633,54 €
365 188,52 €
Baigtas įgyvendinti
Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.