Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse VP1-2.3-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-03-V
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 9 436 770,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 436 770,7 €
ES lėšų 8 021 255,09 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 9 436 770,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 436 770,7 €
ES lėšų 8 021 255,09 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 250 958,25 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 863 314,51 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 250 958,25 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 863 314,51 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-002
Nacionalinė švietimo agentūra
362 025,02 € 362 025,02 €
307 721,27 €
350 427,53 €
297 863,43 €
Baigtas įgyvendinti
Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001
Nacionalinė švietimo agentūra
5 494 864,43 € 5 494 864,43 €
4 670 634,75 €
5 475 728,73 €
4 654 369,39 €
Baigtas įgyvendinti
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)
VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-001
Švietimo informacinių technologijų centras
300 600,67 € 300 600,67 €
255 510,57 €
209 862,4 €
178 383,03 €
Baigtas įgyvendinti
Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) tobulinimas
VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002
Ugdymo plėtotės centras
3 279 280,58 € 3 279 280,58 €
2 787 388,5 €
3 214 939,59 €
2 732 698,66 €
Baigtas įgyvendinti
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.