Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-04-V
Finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 13 429 990,33 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 222 796,1 €
ES lėšų 11 415 587,98 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 12 Bendra projektų vertė 13 429 990,33 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 222 796,1 €
ES lėšų 11 415 587,98 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 12 908 348,14 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 11 144 096,68 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 12 909 025,4 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 11 144 096,97 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002
Nacionalinė švietimo agentūra
1 195 071,26 € 1 173 733,1 €
1 015 810,57 €
1 150 740,08 €
995 911,2 €
Baigtas įgyvendinti
Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003
Nacionalinė švietimo agentūra
2 040 434,14 € 2 005 584,88 €
1 734 369,02 €
2 005 584,88 €
1 734 369,02 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinė švietimo agentūra
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-004
Nacionalinė švietimo agentūra
1 165 629,23 € 1 144 336,16 €
990 784,85 €
1 110 253,68 €
961 275,64 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005
Nacionalinė švietimo agentūra
2 166 688,89 € 2 129 674,14 €
1 841 685,56 €
2 123 486,67 €
1 836 334,8 €
Baigtas įgyvendinti
Saugios aplinkos mokykloje kūrimas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-001
Nacionalinė švietimo agentūra
628 204,01 € 617 223,36 €
533 971,69 €
616 960,95 €
533 744,66 €
Baigtas įgyvendinti
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-002
Klaipėdos universitetas
201 343,84 € 201 343,84 €
171 142,26 €
201 330,36 €
171 130,83 €
Baigtas įgyvendinti
Psichologinės pagalbos efektyvumo didinimas vykdant tikslines perkvalifikavimo studijas Klaipėdos universitete (PPED)
VP1-2.3-ŠMM-04-V-02-001
Vilniaus universitetas
634 951,34 € 634 951,34 €
539 708,64 €
624 703,34 €
530 997,83 €
Baigtas įgyvendinti
Pripažįstamos kvalifikacijos neturinčių psichologų tikslinis perkvalifikavimas pagal Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas - VUPSIS
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
885 533,19 € 872 152,75 €
752 703,21 €
860 703,69 €
742 822,22 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų mokymo priemonių rengimas
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 511 725,88 € 1 489 049,94 €
1 284 966,96 €
1 357 357,1 €
1 171 323,4 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra
VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 186 734,24 € 1 168 920,59 €
1 008 724,11 €
1 150 382,29 €
992 726,44 €
Baigtas įgyvendinti
Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.