Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-06-K
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 1 416 461,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 416 461,13 €
ES lėšų 1 203 991,96 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 1 416 461,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 416 461,13 €
ES lėšų 1 203 991,96 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 374 675,87 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 168 474,5 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 374 675,89 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 168 474,47 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004
Vilniaus universitetas
701 964,78 € 701 964,78 €
596 670,06 €
701 631,94 €
596 387,18 €
Baigtas įgyvendinti
Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001
Viešoji įstaiga "Nacionalinė moksleivių akademija"
267 506,95 € 267 506,95 €
227 380,91 €
261 088,21 €
221 924,96 €
Baigtas įgyvendinti
Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005
Vytauto Didžiojo universitetas
284 526,47 € 284 526,47 €
241 847,5 €
257 720,2 €
219 062,16 €
Baigtas įgyvendinti
Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-006
GABIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
162 462,93 € 162 462,93 €
138 093,49 €
154 235,52 €
131 100,2 €
Baigtas įgyvendinti
"Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio ugdymo įstaigose"
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.