Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 36 705 262,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 11 Bendra projektų vertė 36 705 262,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 701 685,95 €
ES lėšų 23 391 607,62 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 35 085 454,75 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 22 279 911,18 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 35 084 685,85 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 889 357,47 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006
Vilniaus dailės akademija
394 546,66 € 394 546,66 €
335 364,66 €
376 014,09 €
319 611,97 €
Baigtas įgyvendinti
Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje.
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007
Kauno technologijos universitetas
1 013 670,06 € 1 013 670,06 €
861 619,56 €
967 140,35 €
822 069,31 €
Baigtas įgyvendinti
Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
579 240,04 € 579 240,04 €
492 354,03 €
557 526,4 €
473 897,44 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
435 861,91 € 435 861,91 €
370 482,62 €
404 785,24 €
344 067,47 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004
Lietuvos mokslo taryba
6 419 042,52 € 6 419 042,52 €
3 882 154,56 €
6 142 713,02 €
3 715 034,03 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
Lietuvos mokslo taryba
3 111 698,71 € 3 111 698,71 €
2 644 934,45 €
3 099 430,88 €
2 634 506,76 €
Baigtas įgyvendinti
STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Vytauto Didžiojo universitetas
9 864 733,32 € 9 864 733,32 €
5 096 102,24 €
9 328 323,62 €
4 818 993,98 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001
Lietuvos mokslo taryba
6 509 677,48 € 6 509 677,48 €
4 643 236,16 €
6 129 115,93 €
4 266 797,4 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas - NKPDOKT
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
2 008 524,57 € 2 008 524,57 €
1 815 732,54 €
1 971 582,45 €
1 734 593,32 €
Baigtas įgyvendinti
Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas
VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-001
Lietuvos mokslo taryba
4 939 138,38 € 4 935 561,57 €
2 034 867,05 €
4 730 575,29 €
1 978 829,12 €
Baigtas įgyvendinti
Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.