Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai) VP1-3.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 21 788 135,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 187 047,91 €
ES lėšų 18 393 341,5 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 21 788 135,81 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 187 047,91 €
ES lėšų 18 393 341,5 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 542 390,93 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 17 844 378,96 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 20 540 616,9 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 17 844 040,27 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004
LIETUVOS MOKSLINIŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA
8 492 791,42 € 7 891 703,52 €
7 092 298,75 €
7 871 087,12 €
7 073 770,73 €
Baigtas įgyvendinti
eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas
VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003
Lietuvos mokslo taryba
2 877 342,74 € 2 877 342,74 €
2 445 741,33 €
2 345 481,64 €
1 993 659,39 €
Baigtas įgyvendinti
Duomenų bazė Lituanistika"
VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-002
Kauno technologijos universitetas
864 056,42 € 864 056,42 €
734 447,96 €
863 683,48 €
734 130,94 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų išnaudoti gigabitinio tinklo technologijas ugdymas.
VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001
Kauno technologijos universitetas
516 921,34 € 516 921,34 €
439 383,14 €
502 226,46 €
426 892,47 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra
VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-002
LIETUVOS MOKSLINIŲ BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA
7 813 334,42 € 7 813 334,42 €
6 641 334,27 €
7 813 334,39 €
6 641 334,27 €
Baigtas įgyvendinti
eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai
VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-001
Lietuvos mokslo taryba
1 223 689,47 € 1 223 689,47 €
1 040 136,05 €
1 146 577,84 €
974 591,16 €
Baigtas įgyvendinti
Lituanistika
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Balandžio 16 d.