Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas VP1-3.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-03-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 4 047 814,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 4 047 814,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 047 814,53 €
ES lėšų 3 440 642,35 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 575 301,63 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 039 006,39 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 575 301,63 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 039 006,38 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-03-V-01-001
Vytauto Didžiojo universitetas
4 047 814,53 € 4 047 814,53 €
3 440 642,35 €
3 575 301,63 €
3 039 006,39 €
Baigtas įgyvendinti
II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos).
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.