MTTP kokybė ir ekspertų rengimas VP1-3.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-06-V
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 3 669 216,33 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 669 216,33 €
ES lėšų 3 171 532,02 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 3 669 216,33 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 669 216,33 €
ES lėšų 3 171 532,02 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 620 772,79 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 3 130 342,75 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 620 772,8 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 3 133 615,28 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
1 158 480,07 € 1 158 480,07 €
1 037 464,08 €
1 158 189,58 €
1 037 203,94 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)
VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
1 831 657,46 € 1 831 657,46 €
1 556 850,96 €
1 802 192,87 €
1 531 806,99 €
Baigtas įgyvendinti
„Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (EUREKA)
VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-002
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
538 917,48 € 538 917,48 €
458 079,86 €
537 347,47 €
456 745,39 €
Baigtas įgyvendinti
Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas (TYKU)
VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-001
Studijų kokybės vertinimo centras
140 161,32 € 140 161,32 €
119 137,12 €
123 042,87 €
104 586,43 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.