Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse VP1-3.2-ŠMM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-01-K
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 1 878 696,19 €
Skirtas finansavimas Iš viso 939 347,96 €
ES lėšų 939 347,96 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 1 878 696,19 €
Skirtas finansavimas Iš viso 939 347,96 €
ES lėšų 939 347,96 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 536 662,55 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 536 662,55 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 536 576,69 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 536 576,69 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-002
Baltijos pažangių technologijų institutas
251 471,56 € 125 735,78 €
125 735,78 €
118 887,21 €
118 887,21 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimas Viešojoje įstaigoje Baltijos pažangių technologijų institutas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros darbams atlikti
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-003
UAB "Cloudlix"
103 745,72 € 51 872,86 €
51 872,86 €
44 369,26 €
44 369,26 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštos kvalifikacijos darbuotojo įdarbinimas UAB "LIX Solutions"
VP1-3.2-ŠMM-01-K-02-004
UAB "Baltic food partners"
746 812,15 € 373 406,08 €
373 406,08 €
373 406,08 €
373 406,08 €
Baigtas įgyvendinti
Inovatyvių žuvininkystės produktų gamybos technologijų kūrimas ir taikymas, įdarbinant aukštos kvalifikacijos personalą
VP1-3.2-ŠMM-01-K-01-001
Uždaroji akcinė bendrovė "INOVACINIAI PROJEKTAI"
776 666,76 € 388 333,24 €
388 333,24 €
0 €
0 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslinio potencialo stiprinimas žinioms imliose įmonėse, orientuojantis į naujų intelektinių produktų kūrimą
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 29 d.