Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas VP1-3.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 7 014 322,21 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 014 322,21 €
ES lėšų 5 962 127,55 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 7 014 322,21 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 014 322,21 €
ES lėšų 5 962 127,55 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 644 475,21 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 647 757,58 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 644 475,21 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 647 780,91 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.2-ŠMM-02-V-03-001
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
1 670 484,53 € 1 670 484,53 €
1 419 911,85 €
1 540 131,35 €
1 309 111,66 €
Baigtas įgyvendinti
Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas-II etapas
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-005
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija
198 098,64 € 198 098,64 €
168 383,85 €
188 369,76 €
160 114,3 €
Baigtas įgyvendinti
LiBiTOP: Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004
Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas
288 007,56 € 288 007,56 €
244 806,43 €
280 415,54 €
238 353,18 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003
Lietuvos mokslų akademija
1 498 915,47 € 1 498 915,47 €
1 274 031,82 €
1 498 759,84 €
1 273 899,55 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002
Lietuvos mokslų akademija
1 288 885,22 € 1 288 885,22 €
1 095 552,44 €
1 202 246,25 €
1 021 909,31 €
Baigtas įgyvendinti
Periodinių mokslo leidinių leidyba
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-001
Lietuvos mokslų akademija
579 256,55 € 579 256,55 €
492 368,06 €
579 233,83 €
492 348,74 €
Baigtas įgyvendinti
Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)
VP1-3.2-ŠMM-02-V-01-001
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
1 490 674,24 € 1 490 674,24 €
1 267 073,1 €
1 355 318,64 €
1 152 020,84 €
Baigtas įgyvendinti
MOKINIŲ JAUNŲJŲ TYRĖJŲ ATSKLEIDIMO IR UGDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.