Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse VP1-4.1-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-02-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 6 791 263,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 791 263,67 €
ES lėšų 5 772 574,12 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 6 791 263,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 791 263,67 €
ES lėšų 5 772 574,12 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 619 852,81 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 626 874,88 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 619 852,81 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 626 874,78 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-02-V-01-004
Viešoji įstaiga LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS
667 853,77 € 667 853,77 €
567 675,7 €
587 552,07 €
499 419,25 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje
VP1-4.1-VRM-02-V-01-003
Valstybės tarnybos departamentas
193 008,57 € 193 008,57 €
164 057,28 €
187 195,29 €
159 115,99 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje
VP1-4.1-VRM-02-V-01-002
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
5 930 401,33 € 5 930 401,33 €
5 040 841,14 €
5 845 105,45 €
4 968 339,64 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.