Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-03-V
Finansuojami projektai 73 Bendra projektų vertė 24 182 054,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 206 159,08 €
ES lėšų 20 206 159,08 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 73 Bendra projektų vertė 24 182 054,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 206 159,08 €
ES lėšų 20 206 159,08 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 18 442 241,86 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 18 442 241,86 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 18 437 510,28 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 18 437 510,28 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-075
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
69 891,97 € 59 400,48 €
59 400,48 €
50 840,12 €
50 840,12 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-077
Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
31 738,81 € 26 960,08 €
26 960,08 €
23 410,84 €
23 410,84 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-076
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
38 598,13 € 32 808,41 €
32 808,41 €
31 866,92 €
31 866,92 €
Baigtas įgyvendinti
Darbo ginčų komisijų, pradedančių veikti prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių, pirmininkų ir sekretorių mokymai
VP1-4.1-VRM-03-V-01-074
Kauno apylinkės teismas
42 702,56 € 34 925,58 €
34 925,58 €
34 925,54 €
34 925,54 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-073
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
113 919,16 € 96 519,1 €
96 519,1 €
96 519,1 €
96 519,1 €
Baigtas įgyvendinti
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-078
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
136 291,99 € 115 848 €
115 848 €
115 848 €
115 848 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-072
Marijampolės pataisos namai
123 378,13 € 104 842,45 €
104 842,45 €
101 409,67 €
101 409,67 €
Baigtas įgyvendinti
Prevencinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-071
Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos
41 529,76 € 35 300,3 €
35 300,3 €
25 716,35 €
25 716,35 €
Baigtas įgyvendinti
Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-070
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
212 887,22 € 180 710,44 €
180 710,44 €
178 677,13 €
178 677,13 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-03-V-01-069
Radiacinės saugos centras
43 443 € 36 926,55 €
36 926,55 €
34 924,46 €
34 924,46 €
Baigtas įgyvendinti
Mokymai radiacinės saugos klausimais
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.