Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-04-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-04-R
Finansuojami projektai 108 Bendra projektų vertė 7 375 774,87 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 262 628,26 €
ES lėšų 6 262 628,26 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 108 Bendra projektų vertė 7 375 774,87 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 262 628,26 €
ES lėšų 6 262 628,26 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 560 676,69 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 560 676,69 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 560 640,31 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 560 640,31 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-04-R-12-003
Druskininkų savivaldybės administracija
48 053,82 € 40 845,74 €
40 845,74 €
18 048,65 €
18 048,65 €
Baigtas įgyvendinti
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
VP1-4.1-VRM-04-R-32-008
Šilutės rajono savivaldybės administracija
70 931,13 € 59 411,78 €
59 411,78 €
52 984,36 €
52 984,36 €
Baigtas įgyvendinti
Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai (3 etapas)
VP1-4.1-VRM-04-R-82-004
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
22 890,15 € 19 456,63 €
19 456,63 €
16 608,95 €
16 608,95 €
Baigtas įgyvendinti
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-92-008
Zarasų rajono savivaldybės administracija
24 577,05 € 20 890,49 €
20 890,49 €
20 296,51 €
20 296,51 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo administravimo kompetencijų stiprinimas Zarasų rajono savivaldybėje
VP1-4.1-VRM-04-R-61-018
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
6 984,78 € 5 937,07 €
5 937,07 €
5 937,07 €
5 937,07 €
Baigtas įgyvendinti
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-32-007
Kretingos rajono savivaldybės administracija
49 501,75 € 42 076,48 €
42 076,48 €
41 636,58 €
41 636,58 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai
VP1-4.1-VRM-04-R-52-008
Biržų rajono savivaldybės administracija
88 519,12 € 75 241,25 €
75 241,25 €
75 067,84 €
75 067,84 €
Baigtas įgyvendinti
Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.1-VRM-04-R-71-005
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
5 226,4 € 4 442,44 €
4 442,44 €
4 437,77 €
4 437,77 €
Baigtas įgyvendinti
Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, II etapas
VP1-4.1-VRM-04-R-32-006
Palangos miesto savivaldybės administracija
22 521,43 € 19 143,22 €
19 143,22 €
19 143,22 €
19 143,22 €
Baigtas įgyvendinti
Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai
VP1-4.1-VRM-04-R-61-017
Joniškio rajono savivaldybės administracija
8 488,43 € 7 215,16 €
7 215,16 €
7 164,89 €
7 164,89 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinių gebėjimų diddinimas Joniškio rajono savivaldybėje (III etapas)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.