Viešojo ir privataus sektorių partnerystė VP1-4.1-VRM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-06-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 2 346 491,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 346 491,95 €
ES lėšų 1 994 518,14 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 2 346 491,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 346 491,95 €
ES lėšų 1 994 518,14 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 172 538,31 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 846 657,55 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 172 538,31 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 846 657,52 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-06-V-01-001
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 346 491,95 € 2 346 491,95 €
1 994 518,14 €
2 172 538,31 €
1 846 657,55 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.