Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas VP1-4.1-VRM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-07-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 3 460 449,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 460 449,74 €
ES lėšų 2 941 382,28 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 3 460 449,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 3 460 449,74 €
ES lėšų 2 941 382,28 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 3 410 492,16 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 898 918,35 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 3 410 492,16 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 898 918,31 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.1-VRM-07-V-01-002
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2 515 501,04 € 2 515 501,04 €
2 138 175,89 €
2 511 379,69 €
2 134 672,75 €
Baigtas įgyvendinti
Integruotos jaunimo politikos plėtra
VP1-4.1-VRM-07-V-01-001
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
944 948,7 € 944 948,7 €
803 206,39 €
899 112,47 €
764 245,6 €
Baigtas įgyvendinti
Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.