Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas VP1-4.2-VRM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-05-V
Finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 9 063 469,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 9 063 469,59 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 063 469,59 €
ES lėšų 7 703 949,13 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 8 642 095,51 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 345 781,17 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 8 642 095,51 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 345 781,14 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-05-V-03-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
5 288 199,17 € 5 288 199,17 €
4 494 969,29 €
5 019 105,01 €
4 266 239,25 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
276 447,67 € 276 447,67 €
234 980,51 €
272 690,35 €
231 786,8 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimas
VP1-4.2-VRM-05-V-01-003
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
336 033,94 € 336 033,94 €
285 628,85 €
308 945,08 €
262 603,31 €
Baigtas įgyvendinti
Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams
VP1-4.2-VRM-05-V-01-004
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
502 026,41 € 502 026,41 €
426 722,45 €
502 026,41 €
426 722,45 €
Baigtas įgyvendinti
Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo
VP1-4.2-VRM-05-V-01-005
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
302 363,3 € 302 363,3 €
257 008,8 €
181 224,03 €
154 040,42 €
Baigtas įgyvendinti
Intelektinių (pažangių) transporto sistemų (ITS) įgyvendinimo Lietuvoje studija
VP1-4.2-VRM-05-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 319 066,96 € 2 319 066,96 €
1 971 206,91 €
2 318 809,6 €
1 970 988,16 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)
VP1-4.2-VRM-05-V-01-002
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
39 332,14 € 39 332,14 €
33 432,32 €
39 295,03 €
33 400,78 €
Baigtas įgyvendinti
Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vartotojų teisių direktyvos galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas.
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.