Viešųjų politikų reformų skatinimas VP1-4.3-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-02-V
Finansuojami projektai 23 Bendra projektų vertė 17 987 243,45 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 987 243,45 €
ES lėšų 15 289 156,89 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 23 Bendra projektų vertė 17 987 243,45 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 987 243,45 €
ES lėšų 15 289 156,89 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 16 871 165,08 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 14 340 490,26 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 16 870 828,36 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 14 347 936,99 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-015
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
868 860,06 € 868 860,06 €
738 531,05 €
854 712,36 €
726 505,5 €
Baigtas įgyvendinti
Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas reglamentuojant rizikingiausius pacientų saugai diagnostikos ir gydymo protokolus
VP1-4.3-VRM-02-V-05-013
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
228 452,27 € 228 452,27 €
194 184,43 €
227 665,89 €
193 516 €
Baigtas įgyvendinti
Skubios pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties prie-žasčių teikimo Lietuvoje organizacinės sistemos sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-014
Higienos institutas
100 822,89 € 100 822,89 €
85 699,45 €
95 707,85 €
81 351,67 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas
VP1-4.3-VRM-02-V-08-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1 089 320,72 € 1 089 320,72 €
925 922,61 €
1 023 149,98 €
869 677,48 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-012
Higienos institutas
761 591,05 € 761 591,05 €
647 352,4 €
664 199,66 €
564 569,72 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą
VP1-4.3-VRM-02-V-05-009
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
298 658,04 € 298 658,04 €
253 859,33 €
296 537,74 €
252 057,08 €
Baigtas įgyvendinti
Užkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas
VP1-4.3-VRM-02-V-06-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
273 242,14 € 273 242,14 €
232 255,81 €
272 494,07 €
231 619,95 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-011
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
829 708,96 € 829 708,96 €
705 252,61 €
590 260,73 €
501 721,61 €
Baigtas įgyvendinti
„Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą“ („Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“)
VP1-4.3-VRM-02-V-05-008
Valstybinis psichikos sveikatos centras
66 252,65 € 66 252,65 €
56 314,75 €
66 081,65 €
56 169,41 €
Baigtas įgyvendinti
Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas
VP1-4.3-VRM-02-V-05-007
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
544 871,79 € 544 871,79 €
463 141,02 €
528 836,8 €
449 511,28 €
Baigtas įgyvendinti
Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.