Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka VP1-4.3-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-03-V
Finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 1 579 598,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 579 598,74 €
ES lėšų 1 342 658,91 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 1 579 598,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 579 598,74 €
ES lėšų 1 342 658,91 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 385 695,56 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 177 841,24 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 385 662,95 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 177 813,55 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-005
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
63 715,99 € 63 715,99 €
54 158,59 €
38 432,38 €
32 667,54 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje (toliau - Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant ES teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-006
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
142 275,83 € 142 275,83 €
120 934,46 €
142 189,94 €
120 861,45 €
Baigtas įgyvendinti
Ikiprekybinių pirkimų teisinės aplinkos sukūrimas (IPTAS)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-008
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
181 073,63 € 181 073,63 €
153 912,58 €
168 435,14 €
143 169,86 €
Baigtas įgyvendinti
Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-004
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
266 048,12 € 266 048,12 €
226 140,9 €
165 966,78 €
141 071,76 €
Baigtas įgyvendinti
"Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste", santrumpa - (toliau - AN vertinimas)
VP1-4.3-VRM-03-V-01-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
85 577,94 € 85 577,94 €
72 741,24 €
75 465,61 €
64 145,74 €
Baigtas įgyvendinti
Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-001
VšĮ "Versli Lietuva"
807 631,78 € 807 631,78 €
686 487,01 €
776 585,8 €
660 097,95 €
Baigtas įgyvendinti
Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas
VP1-4.3-VRM-03-V-01-003
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
33 275,45 € 33 275,45 €
28 284,13 €
18 619,91 €
15 826,94 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinės naštos piliečiams mažinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.