ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa) VP2-6.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.1-FM-01-V
Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 29 832 536,8 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 832 536,8 €
ES lėšų 29 832 536,8 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 29 832 536,8 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 832 536,8 €
ES lėšų 29 832 536,8 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 29 688 953,99 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 29 306 714,88 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 29 688 953,99 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 29 210 549,25 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-6.1-FM-01-V-02-001
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
282 630,93 € 282 630,93 €
282 630,93 €
282 627,31 €
282 627,31 €
Baigtas įgyvendinti
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai priskirtų ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų įgyvendinimas
VP2-6.1-FM-01-V-01-005
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
5 088 774,33 € 5 088 774,33 €
5 088 774,33 €
4 955 254,66 €
4 925 661,87 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, vykdymas
VP2-6.1-FM-01-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
822 780,64 € 822 780,64 €
822 780,64 €
822 505,75 €
821 407,53 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
VP2-6.1-FM-01-V-01-003
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
1 523 385,66 € 1 523 385,66 €
1 523 385,66 €
1 516 182,87 €
1 501 088,3 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybės biudžetinei įstaigai Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos administravimo funkcijų vykdymas.
VP2-6.1-FM-01-V-01-002
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
17 248 262,4 € 17 248 262,4 €
17 248 262,4 €
17 248 232,84 €
16 932 470,83 €
Baigtas įgyvendinti
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą
VP2-6.1-FM-01-V-01-004
Transporto investicijų direkcija
4 866 702,84 € 4 866 702,84 €
4 866 702,84 €
4 864 150,56 €
4 843 459,04 €
Baigtas įgyvendinti
Techninė pagalba Transporto investicijų direkcijai ES struktūrinės paramos administravimo gebėjimams stiprinti įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.