1VP. Informavimas ir viešinimas VP1-5.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-01-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 917 721,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 917 721,94 €
ES lėšų 917 721,94 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 917 721,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 917 721,94 €
ES lėšų 917 721,94 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 917 462,03 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 905 457,81 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 917 462,03 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 904 263,84 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-5.2-FM-01-V-02-001
Lietuvos mokslo taryba
100 524,21 € 100 524,21 €
100 524,21 €
100 264,3 €
100 264,3 €
Baigtas įgyvendinti
Visuotinės dotacijos priemonės informavimas ir viešinimas
VP1-5.2-FM-01-V-01-001
Europos socialinio fondo agentūra
817 197,73 € 817 197,73 €
817 197,73 €
817 197,73 €
805 193,51 €
Baigtas įgyvendinti
Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant Žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007 - 2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 29 d.