ES struktūrinės paramos vertinimas (2.programa) VP2-6.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-02-V
Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 340 303,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 340 303,52 €
ES lėšų 340 303,52 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 340 303,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 340 303,52 €
ES lėšų 340 303,52 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 249 320,84 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 249 320,84 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 249 320,84 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 249 320,84 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-6.2-FM-02-V-04-002
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
86 886,01 € 86 886,01 €
86 886,01 €
39 074,09 €
39 074,09 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
43 443 € 43 443 €
43 443 €
35 744,9 €
35 744,9 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
57 924 € 57 924 €
57 924 €
50 530 €
50 530 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas
VP2-6.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
115 848,01 € 115 848,01 €
115 848,01 €
98 123,26 €
98 123,26 €
Baigtas įgyvendinti
Finansų inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo tobulinimas
VP2-6.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
36 202,5 € 36 202,5 €
36 202,5 €
25 848,59 €
25 848,59 €
Baigtas įgyvendinti
EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.