Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-03-V
Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 1 745 305,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 745 305,52 €
ES lėšų 1 483 509,69 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 1 745 305,52 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 745 305,52 €
ES lėšų 1 483 509,69 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 718 599,65 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 460 809,72 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 718 599,64 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 460 809,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006
Vytauto Didžiojo universitetas
451 514,32 € 451 514,32 €
383 787,17 €
441 053,59 €
374 895,57 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001
Šiaulių universitetas
166 309,91 € 166 309,91 €
141 363,42 €
153 624,16 €
130 580,52 €
Baigtas įgyvendinti
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM)
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002
Vytauto Didžiojo universitetas
288 653,27 € 288 653,27 €
245 355,28 €
288 147,12 €
244 925,03 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003
Vytauto Didžiojo universitetas
282 773,8 € 282 773,8 €
240 357,73 €
281 280,28 €
239 088,24 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004
Viešoji įstaiga "Mokslo parkas"
405 451,81 € 405 451,81 €
344 634,04 €
405 346,59 €
344 544,61 €
Baigtas įgyvendinti
Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas
VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-005
VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos"
150 602,41 € 150 602,41 €
128 012,05 €
149 147,91 €
126 775,75 €
Baigtas įgyvendinti
Kognityvinės - elgesio korekcijos programos "EQUIP" diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose (EQUIP programos diegimas VSC)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.