Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas VP2-1.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 8 599 916,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 599 916,53 €
ES lėšų 7 309 929,06 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 8 599 916,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 599 916,53 €
ES lėšų 7 309 929,06 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 8 584 574,05 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 296 887,95 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 8 584 574,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 296 887,98 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-003
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
1 699 526,05 € 1 699 526,05 €
1 444 597,14 €
1 697 463,19 €
1 442 843,71 €
Baigtas įgyvendinti
Augalų biotechnologijos tinklo tyrimų bazės modernizavimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-001
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
1 731 889,98 € 1 731 889,98 €
1 472 106,49 €
1 719 299,94 €
1 461 404,94 €
Baigtas įgyvendinti
Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-004
Vilniaus universitetas
2 353 339,01 € 2 353 339,01 €
2 000 338,16 €
2 353 322,24 €
2 000 323,92 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-002
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
663 289,72 € 663 289,72 €
563 796,27 €
663 287,7 €
563 794,55 €
Baigtas įgyvendinti
Tausojančio gamtinių išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos Žemdirbystės institute modernizavimas
VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-005
Lietuvos energetikos institutas
2 151 871,77 € 2 151 871,77 €
1 829 091 €
2 151 200,98 €
1 828 520,83 €
Baigtas įgyvendinti
Vandenilio energetikos technologijų centras
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Sausio 21 d.