Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-04-V
Finansuojami projektai 8 Bendra projektų vertė 15 647 545,25 €
Skirtas finansavimas Iš viso 15 647 545,25 €
ES lėšų 13 300 413,45 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 8 Bendra projektų vertė 15 647 545,25 €
Skirtas finansavimas Iš viso 15 647 545,25 €
ES lėšų 13 300 413,45 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 15 359 307,6 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 13 055 411,51 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 15 359 307,61 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 13 055 411,59 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-008
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
613 994,44 € 613 994,44 €
521 895,27 €
613 447,45 €
521 430,34 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-007
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
903 614,46 € 903 614,46 €
768 072,29 €
863 875,22 €
734 293,95 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-003
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
2 725 423,93 € 2 725 423,93 €
2 316 610,34 €
2 700 885,37 €
2 295 752,54 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-006
Vilniaus universitetas
2 100 093,93 € 2 100 093,93 €
1 785 079,84 €
2 097 093,47 €
1 782 529,47 €
Baigtas įgyvendinti
Virtuali istorinė Lietuva:LDK
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005
Lietuvos dailės muziejus
2 869 085,63 € 2 869 085,63 €
2 438 722,78 €
2 661 094,36 €
2 261 930,21 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-004
Lietuvos aklųjų biblioteka
1 013 654,76 € 1 013 654,76 €
861 606,55 €
1 010 073,58 €
858 562,53 €
Baigtas įgyvendinti
Virtuali aklųjų biblioteka (VAB)
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-002
Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA"
1 824 606,12 € 1 824 606,12 €
1 550 915,2 €
1 820 496,4 €
1 547 421,96 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos radijo virtualios audiobibliotekos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
3 597 071,98 € 3 597 071,98 €
3 057 511,18 €
3 592 341,75 €
3 053 490,51 €
Baigtas įgyvendinti
Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.