Sąveikumas VP2-3.1-IVPK-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-06-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 10 305 493,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 305 493,74 €
ES lėšų 8 759 669,69 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 10 305 493,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 305 493,74 €
ES lėšų 8 759 669,69 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 10 229 250,1 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 694 862,59 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 10 229 250,1 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 694 862,55 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2 675 330,02 € 2 675 330,02 €
2 274 030,52 €
2 673 462,24 €
2 272 442,91 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones
VP2-3.1-IVPK-06-V-02-001
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
4 222 222,63 € 4 222 222,63 €
3 588 889,24 €
4 156 457,39 €
3 532 988,78 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra (toliau – VAIISIS plėtra)
VP2-3.1-IVPK-06-V-01-001
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
3 407 941,09 € 3 407 941,09 €
2 896 749,93 €
3 399 330,47 €
2 889 430,9 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Sausio 20 d.