Pajūrio tvarkymas VP3-1.4-AM-05-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-05-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 6 260 906,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 260 906,91 €
ES lėšų 6 260 906,91 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 6 260 906,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 260 906,91 €
ES lėšų 6 260 906,91 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 216 133,93 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 216 133,93 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 216 133,92 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 216 133,92 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
6 260 906,91 € 6 260 906,91 €
6 260 906,91 €
6 216 133,93 €
6 216 133,93 €
Baigtas įgyvendinti
Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.