Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas VP3-1.4-AM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-07-V
Finansuojami projektai 18 Bendra projektų vertė 52 307 143,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 52 307 143,67 €
ES lėšų 47 124 127,94 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 18 Bendra projektų vertė 52 307 143,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 52 307 143,67 €
ES lėšų 47 124 127,94 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 50 846 912,61 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 45 882 931,53 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 50 846 912,6 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 45 882 931,54 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-07-V-01-017
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
17 753 705,64 € 17 753 705,64 €
17 753 705,64 €
17 753 705,64 €
17 753 705,64 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkos stebėsenos ir kontrolės iš oro bei paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių įsigijimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-018
Aplinkos apsaugos agentūra
1 540 347,89 € 1 540 347,89 €
1 309 295,7 €
1 536 843,95 €
1 306 317,34 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų stiprinimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-016
Aplinkos apsaugos agentūra
4 491 320,71 € 4 491 320,71 €
3 817 622,6 €
4 491 320,7 €
3 817 622,59 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-015
Aplinkos apsaugos agentūra
818 031,95 € 818 031,95 €
695 327,16 €
815 584,66 €
693 246,96 €
Baigtas įgyvendinti
Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-008
Aplinkos apsaugos agentūra
3 136 094,11 € 3 136 094,11 €
2 665 679,99 €
3 133 934,38 €
2 663 844,21 €
Baigtas įgyvendinti
Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-003
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
1 044 963,87 € 1 044 963,87 €
888 219,29 €
1 031 625,86 €
876 881,98 €
Baigtas įgyvendinti
Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas
VP3-1.4-AM-07-V-01-002
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
938 725,38 € 938 725,38 €
797 916,57 €
570 221,38 €
484 688,16 €
Baigtas įgyvendinti
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos modernizavimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-010
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
695 081,12 € 695 081,12 €
590 818,95 €
593 856,43 €
504 777,97 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos modernizavimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-013
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
4 481 019,18 € 4 481 019,18 €
3 808 866,31 €
4 478 423,27 €
3 806 659,79 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas
VP3-1.4-AM-07-V-01-014
Aplinkos apsaugos agentūra
3 205 896,15 € 3 205 896,15 €
2 725 011,71 €
3 205 896,15 €
2 725 011,71 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.