Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra VP3-1.4-AM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-08-V
Finansuojami projektai 9 Bendra projektų vertė 5 619 901,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 619 901,43 €
ES lėšų 5 619 901,43 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 9 Bendra projektų vertė 5 619 901,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 619 901,43 €
ES lėšų 5 619 901,43 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 613 044,43 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 613 044,43 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 613 044,44 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 613 044,44 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-08-V-02-010
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
38 864,05 € 38 864,05 €
38 864,05 €
38 863,09 €
38 863,09 €
Baigtas įgyvendinti
Pasirengimas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus akmenų parko atnaujinimui
VP3-1.4-AM-08-V-02-009
Lietuvos zoologijos sodas
593 695,98 € 593 695,98 €
593 695,98 €
587 186,93 €
587 186,93 €
Baigtas įgyvendinti
Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui
VP3-1.4-AM-08-V-02-006
Lietuvos zoologijos sodas
65 110,35 € 65 110,35 €
65 110,35 €
65 102,28 €
65 102,28 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos zoologijos sodo teritorijos galimybių studijos ir detaliojo plano parengimas
VP3-1.4-AM-08-V-02-005
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 835 890,6 € 1 835 890,6 €
1 835 890,6 €
1 835 734,68 €
1 835 734,68 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse.
VP3-1.4-AM-08-V-02-004
Aplinkos apsaugos agentūra
80 878,28 € 80 878,28 €
80 878,28 €
80 697,12 €
80 697,12 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie vandens telkinių apsaugą ir galimybes prisidėti gerinant vandens telkinių būklę
VP3-1.4-AM-08-V-02-002
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
85 942,59 € 85 942,59 €
85 942,59 €
85 942,59 €
85 942,59 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas
VP3-1.4-AM-08-V-02-001
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
132 926,61 € 132 926,61 €
132 926,61 €
132 926,61 €
132 926,61 €
Baigtas įgyvendinti
Etnografiniams Lietuvos regionams būdingų tradicinės architektūros pastatų, architektūros elementų katalogo parengimas ir pristatymas saugomose teritorijose
VP3-1.4-AM-08-V-01-009
Aplinkos apsaugos agentūra
184 539,14 € 184 539,14 €
184 539,14 €
184 539,13 €
184 539,13 €
Baigtas įgyvendinti
Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidyba
VP3-1.4-AM-08-V-01-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 602 053,83 € 2 602 053,83 €
2 602 053,83 €
2 602 052 €
2 602 052 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir internetiniame portale.
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.