Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-05-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-05-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 2 916 874,5 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 916 874,5 €
ES lėšų 2 479 343,33 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 2 916 874,5 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 916 874,5 €
ES lėšų 2 479 343,33 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 916 050,22 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 478 642,69 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 916 050,22 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 478 642,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-05-V-01-001
Ugdymo plėtotės centras
2 916 874,5 € 2 916 874,5 €
2 479 343,33 €
2 916 050,22 €
2 478 642,69 €
Baigtas įgyvendinti
Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.