Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-07-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 6 780 114,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 780 114,07 €
ES lėšų 5 763 096,95 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 6 780 114,07 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 780 114,07 €
ES lėšų 5 763 096,95 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 492 935,89 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 518 995,57 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 492 935,89 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 518 995,79 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
3 407 294,34 € 3 407 294,34 €
2 896 200,19 €
3 195 042,72 €
2 715 786,31 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002
Vilniaus universitetas
1 703 647,17 € 1 703 647,17 €
1 448 100,09 €
1 679 442,41 €
1 427 526,1 €
Baigtas įgyvendinti
Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-001
Švietimo informacinių technologijų centras
1 669 172,56 € 1 669 172,56 €
1 418 796,67 €
1 618 450,76 €
1 375 683,16 €
Baigtas įgyvendinti
Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) plėtotė
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.