Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-08-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 6 499 073,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 499 073,22 €
ES lėšų 5 524 212,23 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 6 499 073,22 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 499 073,22 €
ES lėšų 5 524 212,23 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 6 495 118,06 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 520 850,35 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 6 495 118,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 520 850,35 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-08-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
6 499 073,22 € 6 499 073,22 €
5 524 212,23 €
6 495 118,06 €
5 520 850,35 €
Baigtas įgyvendinti
Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Sausio 21 d.