Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas VP3-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-09-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 1 448 100,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 448 100,09 €
ES lėšų 1 230 885,08 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 1 448 100,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 448 100,09 €
ES lėšų 1 230 885,08 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 446 623,11 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 229 629,65 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 446 623,11 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 229 629,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-09-V-01-001
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
1 448 100,09 € 1 448 100,09 €
1 230 885,08 €
1 446 623,11 €
1 229 629,65 €
Baigtas įgyvendinti
Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.