Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-10-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 10 243 284,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 243 284,13 €
ES lėšų 8 706 791,51 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 10 243 284,13 €
Skirtas finansavimas Iš viso 10 243 284,13 €
ES lėšų 8 706 791,51 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 10 234 708,05 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 699 501,84 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 10 234 708,05 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 699 501,86 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-10-V-02-001
Ugdymo plėtotės centras
7 103 062,73 € 7 103 062,73 €
6 037 603,32 €
7 098 179,79 €
6 033 452,82 €
Baigtas įgyvendinti
Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-10-V-01-001
Ugdymo plėtotės centras
3 140 221,4 € 3 140 221,4 €
2 669 188,19 €
3 136 528,26 €
2 666 049,02 €
Baigtas įgyvendinti
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 28 d.