Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-12-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-12-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 9 905 004,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 905 004,63 €
ES lėšų 8 419 253,94 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 9 905 004,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 9 905 004,63 €
ES lėšų 8 419 253,94 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 9 904 816,13 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 419 093,73 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 9 904 816,13 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 419 093,74 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-12-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
9 905 004,63 € 9 905 004,63 €
8 419 253,94 €
9 904 816,13 €
8 419 093,73 €
Baigtas įgyvendinti
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.