Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-13-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Finansuojami projektai 62 Bendra projektų vertė 121 032 999,27 €
Skirtas finansavimas Iš viso 121 032 999,27 €
ES lėšų 102 878 049,38 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 62 Bendra projektų vertė 121 032 999,27 €
Skirtas finansavimas Iš viso 121 032 999,27 €
ES lėšų 102 878 049,38 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 119 120 973,76 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 101 252 827,7 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 119 120 973,8 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 101 252 827,39 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-021
Alytaus dailiųjų amatų mokykla
130 329,01 € 130 329,01 €
110 779,66 €
130 329 €
110 779,65 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinio rengimo aplinkos gerinimas ir modulinio mokymo bazės kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016
Viešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"
86 886,01 € 86 886,01 €
73 853,1 €
84 636,82 €
71 941,29 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-018
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
130 329,01 € 130 329,01 €
110 779,66 €
125 128,39 €
106 359,15 €
Baigtas įgyvendinti
Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos praktinio mokymo bazės modernizavimas VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-019
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
150 602,41 € 150 602,41 €
128 012,05 €
150 551,64 €
127 968,91 €
Baigtas įgyvendinti
Kvalifikuotų medienos ruošos specialistų profesiniam technologiniam mokymui reikalingos infrastruktūros plėtra.
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-020
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
86 886,01 € 86 886,01 €
73 853,1 €
83 948,46 €
71 356,2 €
Baigtas įgyvendinti
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos technikos priežiūros verslo darbuotojų mokymo bazės sukūrimas ir plėtra
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-017
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
130 329,01 € 130 329,01 €
110 779,66 €
128 751,52 €
109 438,8 €
Baigtas įgyvendinti
Statybos sektoriaus darbuotojų profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros plėtra Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje
VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-036
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
4 633 920,3 € 4 633 920,3 €
3 938 832,25 €
4 513 383,97 €
3 836 376,37 €
Baigtas įgyvendinti
Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-011
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
231 696,01 € 231 696,01 €
196 941,61 €
227 466,69 €
193 346,67 €
Baigtas įgyvendinti
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-014
Mažeikių politechnikos mokykla
173 772,01 € 173 772,01 €
147 706,21 €
171 938,69 €
146 147,89 €
Baigtas įgyvendinti
Mažeikių politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra, siekiant užtikrinti kokybišką profesinio mokymo programų vykdymą
VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-012
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
188 253,01 € 188 253,01 €
160 015,06 €
188 253,01 €
160 015,06 €
Baigtas įgyvendinti
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro praktinio mokymo bazės infrastruktūros plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Rugsėjo 17 d.