Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-14-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 17 520 698,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 520 698,1 €
ES lėšų 14 892 593,38 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 17 520 698,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 520 698,1 €
ES lėšų 14 892 593,38 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 17 239 152,87 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 14 653 280,03 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 17 239 152,87 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 14 653 279,96 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-011
Vilniaus kolegija
1 122 158,86 € 1 122 158,86 €
953 835,03 €
1 055 459,83 €
897 140,87 €
Baigtas įgyvendinti
Menų ir technologijų studijų sričių infrastruktūros modernizavimas Vilniaus kolegijoje
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-010
Klaipėdos valstybinė kolegija
4 054 680,26 € 4 054 680,26 €
3 446 478,22 €
3 991 207,46 €
3 392 526,34 €
Baigtas įgyvendinti
KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDIJŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-003
Kauno kolegija
3 185 820,2 € 3 185 820,2 €
2 707 947,17 €
3 185 811,25 €
2 707 939,58 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra ir valdymo optimizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-004
Šiaulių valstybinė kolegija
425 067,42 € 425 067,42 €
361 307,31 €
308 925,61 €
262 586,78 €
Baigtas įgyvendinti
Žemaitijos kolegijos Mažeikių fakulteto studijų bazės sukūrimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-005
Vilniaus kolegija
1 448 043,32 € 1 448 043,32 €
1 230 836,82 €
1 420 570,22 €
1 207 484,68 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus kolegijos Elektronikos inžinerijos, Informatikos inžinerijos bei Informatikos krypčių studijų programų mokymo bazės modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
5 358 955,05 € 5 358 955,05 €
4 555 111,79 €
5 358 255,41 €
4 554 517,1 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studijų infrastruktūros modernizavimas (VTDK studijų infrastruktūros modernizavimas)
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-008
Šiaulių valstybinė kolegija
955 746,06 € 955 746,06 €
812 384,15 €
955 740,25 €
812 379,22 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių kolegijos technologijos mokslų studijų bazės bei infrastruktūros, tiesiogiai reikalingos studijų programų kokybei pagerinti, modernizavimas – TECHNOSTUD
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-006
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
202 734,01 € 202 734,01 €
172 323,91 €
202 727,5 €
172 318,38 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant studijų bazės infrastruktūrą
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-001
Panevėžio kolegija
333 063,02 € 333 063,02 €
283 103,57 €
326 081,46 €
277 169,27 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos bei vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas
VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-002
Vilniaus kolegija
434 429,9 € 434 429,9 €
369 265,41 €
434 373,88 €
369 217,81 €
Baigtas įgyvendinti
Kraštotvarkos studijų krypties praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.