Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 7 541 635,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 7 541 635,53 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 450 465,4 €
ES lėšų 6 264 887,62 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 375 595,08 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 203 755,23 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 375 595,08 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 203 755,18 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-016
Kauno kolegija
1 447 967,94 € 1 447 967,94 €
1 085 270,17 €
1 423 015,64 €
1 066 568,11 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra, įkuriant Integruotų technologijų praktinio mokymo centrą
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-014
Alytaus kolegija
1 202 701,68 € 1 202 701,68 €
1 022 296,43 €
1 183 574,09 €
1 006 037,98 €
Baigtas įgyvendinti
Regioninio technologijų centro kūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-003
Klaipėdos valstybinė kolegija
1 060 266,74 € 1 060 266,74 €
901 226,73 €
1 042 537,67 €
886 157,03 €
Baigtas įgyvendinti
Žemaitijos kolegijos technologijos mokslų srities studijų infrastruktūros plėtotė
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-006
Klaipėdos valstybinė kolegija
995 569,97 € 995 569,97 €
846 234,48 €
995 569,86 €
846 234,38 €
Baigtas įgyvendinti
TRANSPORTO INŽINERIJOS KRYPTIES PRAKTINIO MOKYMO IR TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-005
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija
607 800,86 € 516 630,73 €
516 630,73 €
516 630,72 €
516 630,72 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaurės Lietuvos kolegijos Praktinio mokymo centras su inovatyvia infrastruktūra
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-009
Kauno technikos kolegija
1 361 764,16 € 1 361 764,16 €
1 157 499,53 €
1 360 586,82 €
1 156 498,79 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų srities Multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas
VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-002
Panevėžio kolegija
865 564,18 € 865 564,18 €
735 729,55 €
853 680,28 €
725 628,22 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro įkūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 25 d.