Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-16-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-16-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 5 155 361,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 155 361,09 €
ES lėšų 4 382 056,94 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 5 155 361,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 155 361,09 €
ES lėšų 4 382 056,94 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 132 397,48 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 362 537,9 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 132 397,48 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 362 537,91 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1 692 829,01 € 1 692 829,01 €
1 438 904,66 €
1 692 829,01 €
1 438 904,66 €
Baigtas įgyvendinti
Aviacijos specialistų rengimo mokomosios bazės plėtra: treniruoklių ir laboratorijų korpuso statyba
VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-002
Vilniaus universitetas
704 837,96 € 704 837,96 €
599 112,27 €
681 874,37 €
579 593,23 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus universiteto Vertimų studijų katedros infrastruktūros atnaujinimas
VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2 757 694,12 € 2 757 694,12 €
2 344 040,01 €
2 757 694,1 €
2 344 040,01 €
Baigtas įgyvendinti
Aviacijos specialistų praktiniam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.