Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas VP3-2.2-ŠMM-19-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-19-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 187 760,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 187 760,66 €
ES lėšų 1 009 596,56 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 1 187 760,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 187 760,66 €
ES lėšų 1 009 596,56 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 167 757,61 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 992 593,97 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 167 757,6 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 992 593,93 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-002
Nacionalinis egzaminų centras
428 956,21 € 428 956,21 €
364 612,78 €
426 522,15 €
362 543,83 €
Baigtas įgyvendinti
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra, II etapas
VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-001
Nacionalinis egzaminų centras
758 804,45 € 758 804,45 €
644 983,78 €
741 235,46 €
630 050,14 €
Baigtas įgyvendinti
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Gegužės 9 d.