Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas VP3-3.2-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.2-AM-01-V
Finansuojami projektai 29 Bendra projektų vertė 225 031 794,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 191 988 952,53 €
ES lėšų 186 148 965,66 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 29 Bendra projektų vertė 225 031 794,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 191 988 952,53 €
ES lėšų 186 148 965,66 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 191 895 938,83 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 186 064 126,41 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 192 190 966,98 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 186 153 336,08 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.2-AM-01-V-02-011
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
7 527 895,29 € 6 030 235,29 €
6 030 235,29 €
6 029 559,01 €
6 029 559,01 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-01-021
Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA"
3 014 058,25 € 1 507 029,12 €
1 507 029,12 €
1 507 029,12 €
1 507 029,12 €
Baigtas įgyvendinti
Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-01-020
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
1 442 686,88 € 1 226 283,85 €
1 226 283,85 €
1 226 283,85 €
1 226 283,85 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas
VP3-3.2-AM-01-V-02-001
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
11 133 995,06 € 9 463 895,79 €
9 463 895,79 €
9 460 773,72 €
9 460 773,72 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-009
Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"
9 729 961,94 € 8 250 340,11 €
8 250 340,11 €
8 247 589,62 €
8 247 589,62 €
Baigtas įgyvendinti
Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-003
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
13 936 533,75 € 11 846 053,69 €
11 846 053,69 €
11 841 551,22 €
11 841 551,22 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-006
UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"
12 031 882,74 € 10 227 100,33 €
10 227 100,33 €
10 227 100,32 €
10 227 100,32 €
Baigtas įgyvendinti
Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-008
Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
34 440 693,21 € 29 244 391,75 €
29 244 391,75 €
29 244 391,73 €
29 244 391,73 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-004
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
10 251 670,34 € 8 713 919,79 €
8 713 919,79 €
8 713 919,79 €
8 713 919,79 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
VP3-3.2-AM-01-V-02-005
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
10 774 304,29 € 8 707 500,4 €
8 707 500,4 €
8 707 500,39 €
8 707 500,39 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.