Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra VP3-3.3-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.3-SM-01-V
Finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 26 272 012,98 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 699 685,26 €
ES lėšų 21 699 685,26 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 12 Bendra projektų vertė 26 272 012,98 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 699 685,26 €
ES lėšų 21 699 685,26 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 21 595 425,51 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 21 595 425,51 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 21 595 425,51 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 595 425,51 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.3-SM-01-V-01-013
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
1 681 634,33 € 1 429 389,18 €
1 429 389,18 €
1 406 338,56 €
1 406 338,56 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, modernizavimas
VP3-3.3-SM-01-V-01-011
Kauno miesto savivaldybės administracija
550 269,55 € 467 729,12 €
467 729,12 €
467 729,12 €
467 729,12 €
Baigtas įgyvendinti
Dviračių tako Neries krantinė - Jotvingių g. įrengimas
VP3-3.3-SM-01-V-01-012
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
642 574,14 € 546 188,02 €
546 188,02 €
522 723,17 €
522 723,17 €
Baigtas įgyvendinti
Dviračių infrastruktūros modernizavimas Panevėžio mieste (I etapas)
VP3-3.3-SM-01-V-01-009
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2 488 415,2 € 2 115 152,92 €
2 115 152,92 €
2 115 152,92 €
2 115 152,92 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos miesto autobusų parko atnaujinimas
VP3-3.3-SM-01-V-01-010
Kauno miesto savivaldybės administracija
973 888,97 € 827 805,62 €
827 805,62 €
770 681,22 €
770 681,22 €
Baigtas įgyvendinti
Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K.Petrausko gatvėse Kauno mieste
VP3-3.3-SM-01-V-01-008
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
4 080 746,06 € 3 468 634,15 €
3 468 634,15 €
3 468 634,15 €
3 468 634,15 €
Baigtas įgyvendinti
Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (II etapas)
VP3-3.3-SM-01-V-01-007
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
721 261,58 € 613 072,28 €
613 072,28 €
613 072,28 €
613 072,28 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste
VP3-3.3-SM-01-V-01-005
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2 052 688,51 € 1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
1 737 720,11 €
Baigtas įgyvendinti
Dviračių-pėsčiųjų tako dalies nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas Danės upės slėnio teritorijoje
VP3-3.3-SM-01-V-01-006
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
3 909 870,25 € 3 323 389,71 €
3 323 389,71 €
3 323 389,71 €
3 323 389,71 €
Baigtas įgyvendinti
Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas)
VP3-3.3-SM-01-V-01-004
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1 731 000,35 € 1 388 283,42 €
1 388 283,42 €
1 388 283,42 €
1 388 283,42 €
Baigtas įgyvendinti
Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Panevėžio mieste (I etapas)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.