ES struktūrinės paramos vertinimas (3.programa) VP3-4.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-02-V
Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 469 474,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 469 474,04 €
ES lėšų 469 474,04 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 469 474,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 469 474,04 €
ES lėšų 469 474,04 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 382 529,68 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 381 665,16 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 382 529,68 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 381 665,16 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-4.2-FM-02-V-06-001
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
26 355,42 € 26 355,42 €
26 355,42 €
26 072,75 €
26 072,75 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio "auksinei valandai" vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-05-002
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
43 443 € 43 443 €
43 443 €
39 074,09 €
39 074,09 €
Baigtas įgyvendinti
ES paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui ir plėtros galimybių vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-05-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
28 962 € 28 962 €
28 962 €
17 346,79 €
17 346,79 €
Baigtas įgyvendinti
"Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ poveikio ir jos tęstinumo vertinimas"
VP3-4.2-FM-02-V-04-002
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
72 405 € 72 405 €
72 405 €
50 683,5 €
50 683,5 €
Baigtas įgyvendinti
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. finansavimo prioritetų nustatymas
VP3-4.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € 43 443 €
43 443 €
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos tęstinumo vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-003
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
46 339,2 € 46 339,2 €
46 339,2 €
35 552,16 €
35 552,16 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo bei efektyvumo vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-002
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
86 886,01 € 86 886,01 €
86 886,01 €
80 951,69 €
80 951,69 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai vertinimas
VP3-4.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
86 886,01 € 86 886,01 €
86 886,01 €
78 849,05 €
78 849,05 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas.
VP3-4.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
28 962 € 28 962 €
28 962 €
19 274,21 €
19 274,21 €
Baigtas įgyvendinti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos informavimo apie aplinką priemonių stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodikos parengimas ir jų pradinės situacijos nustatymas
VP3-4.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
5 792,4 € 5 792,4 €
5 792,4 €
5 763,44 €
4 898,92 €
Baigtas įgyvendinti
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 2 uždavinio įgyvendinimo rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ skaičiavimo metodologijos rengimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.