ES struktūrinės paramos vertinimas (1.programa) VP1-5.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-02-V
Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 385 194,61 €
Skirtas finansavimas Iš viso 385 194,61 €
ES lėšų 385 194,61 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 385 194,61 €
Skirtas finansavimas Iš viso 385 194,61 €
ES lėšų 385 194,61 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 314 393,54 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 313 097,1 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 314 393,54 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 312 063,31 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-5.2-FM-02-V-05-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
37 650,6 € 37 650,6 €
37 650,6 €
34 693,58 €
34 693,58 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimas
VP1-5.2-FM-02-V-04-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € 43 443 €
43 443 €
31 189,18 €
31 189,18 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto rodiklių tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją metinei įgyvendinimo ataskaitai
VP1-5.2-FM-02-V-03-001
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
57 924 € 57 924 €
57 924 €
35 044,02 €
35 044,02 €
Baigtas įgyvendinti
Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų vertinimas
VP1-5.2-FM-02-V-02-001
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
202 734,01 € 202 734,01 €
202 734,01 €
170 181,89 €
170 181,89 €
Baigtas įgyvendinti
ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m. (ŽIPVP)
VP1-5.2-FM-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
43 443 € 43 443 €
43 443 €
43 284,87 €
41 988,43 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo rodiklių skaičiavimo metodologijų rengimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.